IONICA TCS BEAUTY (РЕЗИСТИВНА И КАПАЦИТИВНА РАДИОЧЕСТОТА)

 

ionica-tcs-beauty

·        Апликатори за лице и тяло

·        Универсалност в естетичните приложения

·        Протоколи за подобряване на красотата. Мобилизация

·        Разпознаване, измерване и ограничение на мощността в зависимост от диаметъра.

·        Капацитивно приложение – Резистивност – Биполярност

·        Системата TCS (Автоматичен контрол на температурата)

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

·        Електрически характеристики: AC 110 / 60 Hz / AC 220 v / 50 Hz

·        CET мощност на излъчване: 250 W

·        РEТ мощност на излъчване: 250 W

·        Биполярна мощност на излъчване: 250 W

·        TCS на системата: до 48ºC

·        Диаметри на СЕТ апликаторите: 20-30-60-90 мм

·        Диаметър на РЕТ апликаторите: 30-60-80 мм

·        Биполярен диаметър: 30 мм

·        Интуитивен екрана: 8 „

·        Възвращаема и опорна плоча

·        Тегло: 12 кг

·        Размери: 45 х 35 х 15 см

·        Апликатор за сигурност на изключване: да

·        Апликатори за лице – тяло – биполярен

 

РЕЗИСТИВНА И КАПАЦИТИВНА РАДИОЧЕСТОТА. ЕВОЛЮЦИЯ В ДИАТЕРМИЯТА, IONICA TCS

 

 – Предимства на IONICA TCS BEAUTY

 – Технология с автоматичен контрол на температурата

 – Позволява работа при статични процедури, без риск от превишаване на температурата

 – Откриване на диаметъра на избрания за обработка апликатор

 – Повърхностно и дълбочинно приложение. Биполярно – Обемно – Резистивно

 – Универсалност в естетическото и терапевтическото приложение

 – Без консумативи

 – Контрол и безопасност по време на приложинието

 

ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕОТ НА РАДИОЧЕСТОТА

 

Електромагнитното поле, създавано от IONICA TCS BEAUTY, генерира промяна на полярността в клетката, подобрява био-електрическият баланс, като по този начин се увеличава капацитета на регенерацията на увредените тъкани отвътре навън, в зависимост от вида на емисията относно повърхностни, средни и дълбоки структури.

Термичният ефект се получава от съпротивлението, което тъканта оказва при преминаването на електромагнитното поле.

Механизмът на стимулация на клетъчната активност и кръвообращението, допринася за насищане на клетките с кислород и по-лесно отсдтраняване на катаболити, както и превръщането на АДФ в АТФ (клетъчна енергия с метаболитни функции.)

Чрез своите 3 вида емисиите, биполярно – капацитивно – резистивно, системата позволява работа върху повърхностни, средни и дълбоки структури. По този начин IONICA TCS  се разглежда като цялостна система за терапевтично  приложение в лечебни процедури с пълна гъвкавост, безопасност и ефективност.

Биполярното излъчване повлиява на повърхностни структури, лечение на белези. Апликатор включва положителен и отрицателен поляритет. Излъчването му под формата на дъга фокусира енергията в точките, в непосредствена близост до электрода. ПОВЪРХНОСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Капацитивното излъчване генерира енергийно поле близко до електрода, но по-дълбоко от биполярния режим. Тази енергия се поглъща от структури с високо съдържание на -вода, кожата и мускули. СРЕДНО ДЪЛБОКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

При излъчване на резистивна емисия, в отсъствието на материализиран фиксатор,  енергията се концентрира в  самия електрод, което позволява проникване и фокусиране на по-голяма дълбочина. Неговата енергия се абсорбира от структури с ниско съдържание на вода: хрущяли, кости, интра-клетъчни мазнини, сухожилия. ДЪЛБОКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

 

СИСТЕМА TCS (СИСТЕМА ЗА ТЕМПЕРАТУРеН КОНТРОЛ)

 

 • Това е технологична новост, предназначена за удобно приложение от терапевта и безопасно приложение за пациента.
 • В зависимост от избрания диаметър на апликатора, TCS системата изчислява и следи мощността на възможно максималното излъчване. Това осигурява максималната безопасност за пациента при възможност от изгаряния или дискомфорт / болка и избягва възможни грешки при ръчното програмиране.
 • Тя позволява програмиране на температурата, съгласно избрания протокол за третиране: ТЕМА / ТЕМПЕРАТУРА / ХИПЕРТЕРМИКА.
 • Веднъж програмирани, технологиите TCS, посредством вградените в самия апликатор температурни датчици, ограничават мощността (Watts).
 • Конвенционалните системи, дори и ограничаващи мощността по време на сесията, винаги излъчват определено напрежение и поддържат фиксираната мощност, което води до повишаване на температурата на тъканите по време на приложението неограничено.
 • С IONICA TCS, винаги ще се поддържа програмираната температура без постоянно излъчване на напрежение. Системата непрекъснато ще променя емисионната мощност и ще поддържа температурата в тъканите фиксирана по време на преложението.
 • Интелигентената система за контрол на емисиите, IONIC TCS, позволява вариация на импулса и доставката на енергия чрез автоматично изчисляване на съпротивлението (резистентността) на тъканите, кремовете и диаметър на избрания апликатора, както и оптимално време на приложение, като по този начин се постига максимална ефективност и подобряван на резултатите при паълна безопасност за пациентите.

 

ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

 

 • Лице: Бръчки и изразени линии: увеличаване и подобряване на релефа на кожата – постакне – подобрение на яркоста и текстурата.
 • Тяло: Ремоделиране – отпуснатост – целулит – мастна тъкан – стрии.

 

АпЛИКАТОРИ – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Комплексна система за излъчване на радиочестота за лице и тяло

 • Капацитивно монополярно приложение – 20/30/80/100 mm
 • Монополярно резистивно приложение – 30/60/80 mm
 • Биполярно лицево приложение – 30 мм

В зависимост от дълбочината и вида на тъканта, системата позволява да баде избиран различен режим на емисия за постигане на цялостно и ефективно приложение.

Системата разполага с 3 апликатора:

 • Монополярно лице
 • Монополярно тяло
 • Биполярно лице

Монополярното приложение изисква използването на референтна или обратна плоча, проектирана от деформируем материал, за удобно приспособяване във всяка анатомична област и без дискомфорт при позициониране.

8