„Естетик-Мед БГ“,България е фирма, специализирана за внедряване на перспесктивни универсални технологии за регенерация на тъкани с висока практична стойност, подходящи за приложение в различни области на медицинската практика на умерена цена.

Plasmolifting®,Русия: това е успешна реинкарнация на метода автохемотерапия – клетъчна регенерация на тъкани с използване на инжекционна форма на автоложна плазма (PAP – platelet autologus plasma),напълно нативна,без химически добавки, защитена научно със собствени патенти.

Salvecoll®,Италия: това уникален нативен, биодеградируем, патентован колагенов биопластичен материал, получен от говежда или конска кожа, с напълно запазена тримерна структура на колагеновия донор, който изпълнява ролята на матрица за насочена регенерация на тъкани. Материалът е с нулев фактор на риска от прадаване на вирусни и микробни инфекции в т.ч. и на приони.

Plasmolifting® и Salvecoll®  са приспособени за използване в много широк спектър, в това число в стоматологията,дерматокозметологията, трихологията, гинекологията,ортопедията и възстановителната медицина и хирургията, при което може да се прилагат като монотерапия или в съчетание с други методики за лечение, без противопоказания при използването им!!!

Plasmolifting®  и Salvecoll®  са високо технологични процедури, прости за приложение, много атрактивни като цена на разходните материали и с много добри, от практична гледна точка, резултати, следствие на повече от 10 годишния период за използване и усъвършенстване.

За целта фирмата използва всички съвременни начини за внедряване на тези технологии в медицинската практика:

-участие в научни симпозиуми и конгреси в съответните направления на приложение;

-провеждане на ежемесечни практически обучаващи мероприятия с издаване на сертификати за специалиста за приложение на съответната технология в различни градове на България;

-провеждане на поддържаща дейност(супорт) за практическо утвърждаване на практическите умения на специалистите в съответното направление, чрез организация на съвместен бизнес;

-изготвяне и предоставяне на рекламни материали на медицинските центрове и заведени, за информиране на пациентите за приложението на съответните технологии.

-провеждане на отворени обучаващи мероприятия по дадени направления на медицинска доеност за повишаване на квалификацията на обучените лекари и за запознаване на нови лекари с предлаганите технологии;

-индивидуални срещи със специалисти и ръководители на медицински центрове и болнични заведения за представяне на технологиите на местото на приложение;

-финансиране на научно-практически мероприятия за потвърждаване на ефективността на предлаганите технологии;

-побликуване на научни и рекламни материали в сответните средства за масова информация.

Фирмата е изключително добре представена в направление естетична козметология, като в това направление внедрява технологията: НЕВИДИМ БЕЗОПЕРАЦИОНЕН ЛИФТИНГ на лицето за отстраняване на признаците за стареене. Това е успешно съчетаване на комплекс от инвазивни естетични процедури, позволяващи успешно нехирургично ремоделиране на признаците на стареене. Това са:

  • инжектиране на ботулинов токсин:

  • инжектиране на дермални филъри;

  • тредлифтинг с конци, с насечки или зъбци насочени в различни направления;

  • инжектиране на тромбоцитна автоложна плазма(Plasmolifting®);

  • колагенова терапия(Salvecoll®).

Важно място в направление – тредлифтинг с конци, с  насечки или зъбци насочени в различни направления,  заема обучението и снабдяването с разходни материали на заинтересуваните лекари и медицински центрове, което е основна форма на работата на Естетик-Мед БГ.