Програма за обучение на тема: „Използване на методиката Plasmolifting™ в козметологията и трихологията”

Основни въпроси:

История на създаване на методиката Plasmolifting™ .

Определения и основни понятия на метода. Теоретически основи на метода.

Материално-техническа база: оборудване и разходни материали, необходими за провеждане на процедурата. Преимущества на епруветките Plasmolifting™.

Показания и противопоказания за използването на тромбоцитната аутоплазма.

Методика за провеждане на Plasmolifting™.

Клинически ефекти на процедурата Plasmolifting™. Результати от използването на метода в козметологията и трихологията.

Методика за продажба на Plasmolifting™, отличия на дадената методика от други процедури, позиционирование на методиката, уникални конкурентни преимущества.

Практическа част – етапи на провеждане на процедурата: подготовка на пациента, взимане на кръв , центрофугиране, инжекции с тромбоцитна аутоплазма(ТАП)*.

Модел: демонстрация на провеждането на процедурата от лекар.

Свободно общуване , отговори на вопроси.

Издаване на документацията.

*При задочно обучение , практическата част представлява демонстрация на видео процедурата Plasmolifting™, практически предписания , отговори на въпроси на слушателите.

След преминаване на вебинара , сертификата и рекламно-полиграфическата продукция се изпраща на лекара по пощата.

Програма за обучение на тема: „Използване на методиката Plasmolifting™ в

стоматологията”

Основни въпроси:

История на създаване на методиката Plasmolifting™ .

Определения и основни понятия на метода. Теоретически основи на метода (тромбоцити и тяхната роля, фактори на растежа и техните клетки – мишени).

Материално-техническа база: оборудване и разходни материали.

Патогенеза на  процесите за регенерация на пародонтални тъкани в норма.

Патогенеза на развитието на възпалителни и възпалително-деструктивни заболявания на пародонта и механизъм на действието на тромбоцитната аутоплазма в дадените процеси.

Патогенеза на процесите на укрепване на костната тъкан, формиране на  матрикса на коллагена и костта с участието на костни  морфогенетически протеини на колагена.

Показания и противопоказания за използване на ТАП.

Други области на използване (кратко описание на резултатите).

Клинически резултати на използването на ТАП.

Цитоморфометрически и хистологически резултати от използването на ТАП.

Методи за лечение на заболяванията на пародонта (обсъждане на  различни методи и предложение на възможни схеми на лечение).

Роля на ТАП в комплексното лечение на тъканите на пародонта.

Режими, схеми и обем на въвеждане на ТАП.

Особености на приема, наблюдението и воденето на пациенти с хронически възпалително-деструктивни заболявания на пародонта.

Методика за продажба на Plasmolifting™, отличия на дадената методика от други процедури, позиционирование на методиката, уникални конкурентни преимущества.

Практическа част – етапи на провеждане на процедурата: подготовка на пациента, взимане на кръв , центрофугиране, инжекции с тромбоцитна аутоплазма(ТАП)*.

Модел: демонстрация на провеждането на процедурата от лекар.

Свободно общуване , отговори на вопроси.

Издаване на документацията.

*При задочно обучение , практическата част представлява демонстрация на видео процедурата Plasmolifting™, практически предписания , отговори на въпроси на слушателите.

След преминаване на вебинара , сертификата и рекламно-полиграфическата продукция се изпраща на лекара по пощата.

Програма за обучение на тема: „Използване на методиката Plasmolifting™ в ортопедията и травматологията”

Основни въпроси:

История на създаване на методиката Plasmolifting™ .

Определения и основни понятия на метода. Теоретически основи на метода.

Материално-техническа база: оборудване и разходни материали, необходими за провеждането на процедурата. Преимущества на епруветките Plasmolifting™.

Методика за провеждане на Plasmolifting™.

Клинически ефекти на процедурата Plasmolifting™. Показания и противопоказания за използване на ТАП в ортопедията и травматологията.

Методика за продажба на Plasmolifting™, отличия на дадената методика от други процедури, позиционирование на методиката, уникални конкурентни преимущества.

Практическа част – етапи на провеждане на процедурата: подготовка на пациента, взимане на кръв , центрофугиране, инжекции с тромбоцитна аутоплазма(ТАП)*.

Модел: демонстрация на провеждането на процедурата от лекар.

Свободно общуване , отговори на вопроси.

Издаване на документацията.

*При задочно обучение , практическата част представлява демонстрация на видео процедурата Plasmolifting™, практически предписания , отговори на въпроси на слушателите.

След преминаване на вебинара , сертификата и рекламно-полиграфическата продукция се изпраща на лекара по пощата.

Програма за обучение на тема: „Използване на методиката Plasmolifting™ в гинекологията и интимната козметология”

 

Основни въпроси:

История на създаване на методиката Plasmolifting™ .

Определения и основни понятия на метода. Теоретически основи на метода.

Материално-техническа база: оборудване и разходни материали, необходими за провеждането на процедурата. Преимущества на епруветките Plasmolifting™.

Методика за провеждане на Plasmolifting™.

Клинически ефекти на процедурата Plasmolifting™. Показания и противопоказания за използване на ТАП

Методика за продажба на Plasmolifting™, отличия на дадената методика от други процедури, позиционирование на методиката, уникални конкурентни преимущества.

Интимна козметология: възможности на метода Plasmolifting™при атрофически състояния на вулвата и външните полови органи.

Хронически възпалителни заболявания в акушерството и гинекологията: исторически аспекти, съвременни реалии, възможни перспективи. Използване на методиката Plasmolifting™ за лечение на хронически възпалителни заболявания на влагалището, маткана и придатъцина.

Практическа част – етапи на провеждане на процедурата: подготовка на пациента, взимане на кръв , центрофугиране, инжекции с тромбоцитна аутоплазма(ТАП)*.

Модел: демонстрация на провеждането на процедурата от лекар.

Свободно общуване , отговори на вопроси.

Издаване на документацията.

*При задочно обучение , практическата част представлява демонстрация на видео процедурата Plasmolifting™, практически предписания , отговори на въпроси на слушателите.

След преминаване на вебинара , сертификата и рекламно-полиграфическата продукция се изпраща на лекара по пощата.

Всички интересуващи вас въпроси, за приложението на метода, обучението и купуването на оборудване, вие можете да задавате по телефоните на официалния представител на компанията в България – „Естетик-Мед БГ” ООД , или писменно на електроната поща info@plasmolifting.bg.