Фирма „Естетик-Мед БГ”, в качеството си на екслузивен представител на Компания“Плазмолифтинг“ в България, организира и предлага два вида обучение по метода Plasmolifting™:

Мастър-класс

 

Обучението, включващо теоретическа и практическа части, се провежда от сертифицирани треньори на компанията Плазмолифтинг.

Обучението се  провежда в клиническите бази на компанията или към организациите-официални дистрибутори на специализирани семинари. В края на мастър-класа, на слушателите се издават соответствуващите на програмата на обучение сертификати по комерчески образец и пакет с подбрана рекламно-полиграфическа продукция.

Продължителност на занятията: 3 часа.

Стойността на обучението се изчислява индивидуално .

Данните на  лекара, преминал обучението, се  обявяват на сайтовете: www.plasmolifting.ru и www.plasmolifting.bg в раздела сертифицирани лекари.

Обучението може да бъде преминато непосредствено при разработчика на метода Plasmolifting™ в г.Москва.

 

Уебинар

(от руски треньор)

 

Занятието ще протича във вид на интерактивен видео-урок със сертифициран треньор по метода Плазмолифтинг. Транслацията ще са провежда от кабинета на треньора с използването на уеб-камера по skype. Обучението включва в себе си презентация на теоретическия блока, отговори на вопроси на слушатели и демонстрация на видео процедура.

Продолжительност на занятието:  2 часа.

В края на обучението на лекара се издава сертификат. Цената на уебинара е в зависимост от програмата.

В календара за мастър-класовете датите на вебинарите са отбелязани със сини цвят.