СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА И ИНВОЛЮЦИОННИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ДЕРМАТА.

1111

В основата на процесите, развиващи се в кожата при остаряване, лежат фундаментални изменения, свързани с основната клетъчна популация на дермата — фибробластите: тяхното количество, морфология, пролиферативен потенциал, функционална активност.

С напредване на възрастта в популацията на фибробластите на кожата намалява броят на клетките, намалява се тяхната биосинтетична активност, нарушава се баланса между процесите на синтез и разграждане междуклетъчния матрикс на дермата.

Изследване на J. Varani и др. [2006] е показало, че при стари хора, в сравнение с млади, общият брой на фибробласти в кожата е осредно на 35 % по-малко. Според G. Фишър и др. [2002], продукцията на колаген в кожата на старите хора, е осреднено намален със 75 %. Естествено следствие от  тези процеси е: намаляване на дебелината на кожата, намаляване на нейната еластичност и способност  за стягане, и образуване на бръчки.

Основна цел от прилагането на голям набор от медицински методи е стимулиране на функционалната активност на фибробластите.

Използването на автоложна плазма, съдържаща тромбоцити, днес представлява  една от малкото възможности за модулиране и подобряване на регенерацията на тъканите.

ТЕХНОЛОГИЯ Plasmolifting™

2229

 Plasmolifting™ – това е патентована търговска марка на компания Plasmolifting TM, Русия.

Технология Plasmolifting™ – това е уникална разработка на руските учени:  професор, д.м.н. д-р Ренат Ахмеров и к.м.н. д-р Роман Зарудия. Това е патентована технология за получаване и приложение на тромбоцитна автоложна плазма (PAP – Platelet Autologos Plasma) от автоложна кръв на пациента, включваща отделяне на плазмата и тромбоцитите от червените кръвни клетки, левкоцитите и тежките липиди, с помощта на специализирани епруветки Plasmolifting™. Тези епруветки съдържат сепарационен лабораторен филтър(гел) и микродоза инфузионнен антикоагулант (натриев хепарин или натрлиев цитрат). Съдържанието на специализираните епруветки е сертифицирано съгласно най-прецизните изисквания на ЕС за приложение на биологични материали IN VIVO,  т.е. за безопасно въвеждане в тъканите на човека, което е основната разлика от конвенционалните лабораторни епруветки, които са предназначени само за лабораторни изследвания на кръв – IN VITRO !!!

Работни елементи да получения биологичен продукт са: кръвната плазма и тромбоцитите.

Кръвна плазма

88

Плазма – това е течното междуклетъчно вещество на кръвта, уникален продукт на нашето тяло, чието предназначение  е да снабдява всички тъкани с хранителни вещества. Кръвната плазма осигурява хемостазата – постоянната среда на нашия организъм, главно условие за нормалното функциониране на всички клетки. Тя дава възможност за провеждане на естетично-възстановителни процедури с комфортни усещания, и никога не предизвиква алергична реакция.

Кръвната плазма – се състои главно от протеини, соли и витамини: албумин (около 4,5%), глобулин (2-3%), фибриноген (0,2-0,4%), хлориди на Na, K и Ca, лактат, пируват, аминокиселини, липиди и други елементи, подбрани от природата в оптимално съотношение за всеки индивид. Качеството на плазма, както и ефекта от процедурите Plasmolifting™, зависи от общото състояние на донора/пациент.

Тромбоцити

23erfg

Тромбоцити — това са едни от формените елементи на кръвта (безядрени клетки -деривати на хемопоетични клетки на костния мозък (мегакариоцити), представляват клетки с формата на диск, с гладка мембрана). В нашия организм  тромбоцитите  изпълняват много важни функции, сред които, на първо място е инициализацията на регенерацията на тъканите, регулирането на местния имунитет и влияние върху протичането на възпалителните реакции. В цитоплазмата на неактивен тромбоцит има различни видове на гранули, включително алфа-гранули, съдържащи, наред с други, важни за организма елементи, различни растежни фактори (особен вид протеини) – тромбоцитарен, трансформиращ , епителиален, ендотелен растежен фактор и др., които са в основата на регенераторните процеси на тъканите. При повреждение на тъканите(рана) или при инжектиране в тъканите (Plasmolifting™), при  контакт със субендотелиалните структури на съдовите стени – колаген, микрофибрили, тромбоцитите се активират самостоятелно и растежните фактори се освобождава от алфа-гранулите които стимулират обновяването на тъканите.

Манипулациите с тромбоцитна автоложна  плазма са сродни на  трансплантацията на автоложна тъкан. Тя представлява най-добрият мезотирапевтичен коктейл, предназначен за индивидуално приложение!!!

 Технология Plasmolifting™ се основава на въвеждането на тромбоцитна автоложна  плазма (PAP – Platelet Autologous Plasma) в тъканите на човека и дава възможност за решаване на широк спектър от проблеми, свързани с регенерацията на тъканите, в т.ч. и свързаните с естетичната и общата дерматология, трихологията, общата и хирургичната стоматология, ортопедията, спортната и възстановителна медицина, неврология, гинекология и др..